Semnalizarea unui drum privat, închis circulației publice

Semnalizarea unui drum privat, închis circulației publice

Locuiesc pe un drum privat care are ieșire la două drumuri comunale. Am de la primăria localității în care locuiesc un document care atestă că acest drum la care fac referire este drum privat. Respectuos vă rog să îmi spuneți care sunt reglementările în baza cărora pot amplasa semn de circulație interzis cu excepția riveranilor, însoțit de pancarta drum închis circulației publice?

Cristina Susu, e-mail

Sfatul avocatului

La intrarea pe un drum privat care nu este deschis circulației publice, proprietarul sau administratorul acestuia este obligat să instaleze, în loc vizibil, indicator cu semnificația „Accesul interzis” și panou cu inscripția „Drum închis circulației publice”. Acesta trebuie să solicite un certificat de urbanism din care va rezulta regimul juridic al drumului, să efectueze un proiect tehnic, iar apoi să formuleze la Poliția Rutieră o cerere de avizare a proiectului de instalare a mijlocului de semnalizare rutieră însoţită de o copie a Certificatului de Urbanism și de proiectul tehnic, semnat de cei care l-au întocmit şi verificat. În principiu, reglementările ce se aplică sunt: OG 43/1997, HG 1391/2006, Legea 50/1991.