Ce drept au rudele soțului decedat la moștenire?

Ce drept au rudele soțului decedat la moștenire?

Sunt căsătorită de 45 de ani, eu și soțul meu având acum 70 de ani. Nu avem copii, părinții au decedat, dar fiecare dintre noi avem câte o soră, iar cele două surori au la rândul lor câte doi copii. În anul 1985, ne-am făcut testament reciproc la notariat și am prevăzut că, în cazul decesului unuia dintre soți, soțul decedat lasă toate bunurile mobile și imobile existente la data decesului soțului supraviețuitor.

În anul 2009, ne-am reînnoit testamentele, la notariat, în acord cu prevederile juridice existente. Întrebând la notariat și ulterior un avocat dacă soțul supraviețuitor are dreptul la întreaga avere, răspunsul a fost  că da, moștenitorii din partea soțului decedat nu au cotă parte, dar mereu există o umbră de îndoială. Având în vedere cele relatate, vreau să știu dacă soțul supraviețuitor are dreptul la întreaga avere sau trebuie să o împartă cu rudele soțului decedat?
Doina Timosco, e-mail

Raspunsul avocatului

Dacă în favoarea soțului supraviețuitor există, la data deschiderii succesiunii, un legat (testament) universal, în lipsa unor moștenitori rezervatari (ascendenți și descendenți), acesta va culege întreaga moștenire de pe urma defunctului. Testamentul poate fi anulat doar de o instanță de judecată și doar în cazul încălcării unei condiții de validitate, de formă sau de fond, situație în care succesiunea s-ar transforma în succesiune legală. Numai în acest caz soțul supraviețuitor va veni la moștenire în concurs cu rudele soțului decedat.