Aș vrea să obțin tutela deplină asupra copilului meu!

Aș vrea să obțin tutela deplină asupra copilului meu!

Am un copil de 12 ani și am divorțat. În hotărârea de divorț, copilul a fost încredințat spre creștere și educare mamei definitiv și irevocabil. Am vrut să îi fac pașaport copilului, dar s-a respins cererea pe motiv că tatăl natural are drepturi asupra copilului. Am intentat proces pentru tutela deplină și tatăl a spus că dorește drept de vizită și stabilirea vacanțelor la domiciliul său. Menționez că nu l-a mai văzut de 6 ani și nu s-a implicat în niciun fel în creșterea și întreținerea copilului. Fiul meu nu dorește să îl vadă și nici nu dorește să meargă la domiciliul tatălui, acesta locuind în alt oraș. Ce drepturi are tatăl natural asupra copilui? Ce pot face pentru binele copilului meu, știind că tatăl este un alcoolist?

Marcela Roșu, e-mail

Sfatul avocatului

Modalitatea concretă de exercitare a dreptului de a avea legături personale cu minorul al celuilalt părinte va fi stabilită de instanța de judecată,  în lipsa unei înțelegeri între părinți, pe baza probelor ce vor fi administrate, a audierii minorului și numai în considerarea interesului superior al copilului.

Decăderea din exercițiul drepturilor părintești poate fi dispusă de instanță dacă părintele pune în pericol viața, sănătatea sau dezvoltarea copilului prin relele tratamente aplicate acestuia, prin consumul de alcool sau stupefiante, prin purtarea abuzivă, prin neglijența gravă în îndeplinirea obligațiilor părintești ori prin atingerea gravă a interesului superior al copilului.